ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે- તમે જાતે તમારા ડાયેટિશિયન બનો

ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે અગત્યનું ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ (જીઆઈ)  વિષે જાણો આજકાલ ખોરાકમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓ શું ખાવું અને શું ન ખાવું એની … More