ડાયાબિટીસનાં દર્દીએ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી ૧૦ મુખ્ય બાબતો

એક વાત સમજી લો કે ડાયાબિટીસ એ તમારી જીવનપર્યન્ત જવાબદારી છે; અને તમારી ઈચ્છા હોય કે ન હોય પરંતુ તમારે … More

શું તમે ડાયાબિટીસની ખોટી દવાઓ ખાઓ છો?

શું  ભારતમાં ડાયાબિટીસની દવા બજાર ઉપર પ્રાયોગિક પરીક્ષણ કર્યા વગરની મિશ્રિત દવાઓનો કબજો છે? ઈંગ્લેન્ડના ન્યૂકેસલ યુનિવર્સિટી ખાતેના ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ … More

ડાયાબિટીસ પ્રકાર-2 ની સારવાર માટે જાહેર કરવામાં આવેલ ૪ મુખ્ય નવા માર્ગદર્શન

અમેરિકન કોલેજ ઓફ ફિઝિશ્યન્સ (ACP) દ્વારા ડાયાબિટીસ પ્રકાર-2 નાં દર્દીઓમાં મધ્યમ સ્તર સુધી બ્લડ સુગર રાખવાની નવી ભલામણ કરવામાં આવી … More

ડાયાબિટીસનાં મુખ્ય ૪ પ્રકાર અને ૪ મુખ્ય તપાસ પદ્ધતિઓ

ડાયાબિટીસ નાં પ્રકાર અને લક્ષણો નાં આધારે ડાયાબિટીસ ની સારવાર કરવામાં આવે  છે. અહી મુખ્ય ચાર પ્રકાર તેમજ તેમના નિદાન … More

ડાયાબિટીસ અને શરીરમાં પાણીની જરૂરીયાત

વ્યક્તિ વ્યક્તિ એ શરીરમાં પ્રવાહીની જરૂરિયાત અલગ અલગ હોય છે, જે ઉમર, આબોહવા, ખોરાક, શારીરિક પ્રવૃતિઓ વગેરે ઉપર આધાર રાખે … More

ડાયાબિટીસને ઓળખવવાના પ્રારંભિક ૮ લક્ષણો

ડાયાબિટીસનાં પ્રારંભિક લક્ષણો બહુ સ્પષ્ટ હોતા નથી પરંતુ સમય સાથે ધીમે ધીમે લક્ષણો દેખાવા લાગે છે એટલે એમને ઓળખવા મુશ્કેલ … More