ડાયાબિટીસ સાથે સહજ રીતે જીવતા સીખો

ડાયાબિટીસ લોહીમાં ખાંડના વધુ પડતા સ્તર દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ એક જીવન પર્યન્ત રહેતો રોગ છે.  વિશ્વભરમાં થતા અંધત્વ અને કીડનીને…

“ડાયાબિટીક આંખ” અંધ્તવથી પોતાની જાતને બચાવો — Ehealth -સ્વાસ્થ્ય એક વિચાર

“જીવ્યા કરતા જોયું ભલું” પણ જોવા માટે સુંદર દ્રષ્ટી જરૂરી છે.  વર્તમાન સમયમાં આપણી જીવનપદ્ધતિને કારણે થતી બીમારીઓથી  જીવન જીવવાનો…