શું તમે ડાયાબિટીસની ખોટી દવાઓ ખાઓ છો?

શું  ભારતમાં ડાયાબિટીસની દવા બજાર ઉપર પ્રાયોગિક પરીક્ષણ કર્યા વગરની મિશ્રિત દવાઓનો કબજો છે? ઈંગ્લેન્ડના ન્યૂકેસલ યુનિવર્સિટી ખાતેના ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ … More

ડાયાબિટીસ પ્રકાર-2 ની સારવાર માટે જાહેર કરવામાં આવેલ ૪ મુખ્ય નવા માર્ગદર્શન

અમેરિકન કોલેજ ઓફ ફિઝિશ્યન્સ (ACP) દ્વારા ડાયાબિટીસ પ્રકાર-2 નાં દર્દીઓમાં મધ્યમ સ્તર સુધી બ્લડ સુગર રાખવાની નવી ભલામણ કરવામાં આવી … More

ડાયાબિટીસ અને શરીરમાં પાણીની જરૂરીયાત

વ્યક્તિ વ્યક્તિ એ શરીરમાં પ્રવાહીની જરૂરિયાત અલગ અલગ હોય છે, જે ઉમર, આબોહવા, ખોરાક, શારીરિક પ્રવૃતિઓ વગેરે ઉપર આધાર રાખે … More

ડાયાબિટીસને ઓળખવવાના પ્રારંભિક ૮ લક્ષણો

ડાયાબિટીસનાં પ્રારંભિક લક્ષણો બહુ સ્પષ્ટ હોતા નથી પરંતુ સમય સાથે ધીમે ધીમે લક્ષણો દેખાવા લાગે છે એટલે એમને ઓળખવા મુશ્કેલ … More

ભારતમાં ડાયાબિટીસ (મધુપ્રમેહ)ની વર્તમાન સ્થિતિ

ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR) દ્વારા હાથ ધરાયેલા વિશાળ સર્વે ઉપરથી જાણવા મળ્યું છે કે મહારાષ્ટ્ર (૯૨ લાખ) ની … More

“ડાયાબિટીક આંખ” અંધ્તવથી પોતાની જાતને બચાવો — Ehealth -સ્વાસ્થ્ય એક વિચાર

“જીવ્યા કરતા જોયું ભલું” પણ જોવા માટે સુંદર દ્રષ્ટી જરૂરી છે.  વર્તમાન સમયમાં આપણી જીવનપદ્ધતિને કારણે થતી બીમારીઓથી  જીવન જીવવાનો … More